Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a. s.) so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 01. 01. 2009 je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb aj Detské kardiocentrum.

NÚSCH, a. s. BRATISLAVA je TOP NEMOCNICA NA SLOVENSKU! ĎAKUJEME!

 

UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV!

Z dôvodu epidemického výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v SR generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA nariadil zákaz návštev na všetky lôžkové oddelenia s platnosťou od 14. februára 2018 až do odvolania. Žiadame preto všetkých návštevníkov, aby tento príkaz rešpektovali a návštevu svojich príbuzných v NÚSCH, a.s. odložili! Za pochopenie ďakujeme!

 

POZOR NA PODVODNÚ STRÁNKU!

Ctených pacientov a návštevníkov týmto upozorňujeme na podvodnú webovú stránku, na ktorej je zneužité dobré meno Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava. Ide o článok propagujúci vitamíny (tabletky, kvapky) na zníženie cholesterolu v krvi, pričom ich odporúča J. Molnár, údajne kardiológ NÚSCH, a.s. . POZOR!  POZOR! IDE O PODVOD! Je to fiktívne meno, dotyčný pán v NÚSCH, a.s. nikdy nepracoval a ani nepracuje! V žiadnom prípade stránka a ani fiktívny lekár nemajú s našou nemocnicou nič spoločné. Prosíme preto všetkých, aby na túto stránku nereagovali!

 

Vážení pacienti a návštevníci!

Vzhľadom k tomu, že priamo v areáli NÚSCH, a.s. prebieha výstavba Detského kardiocentra a Diagnostického centra, žiadame všetkých ctených pacientov, návštevníkov a zamestnancov, aby nevstupovali na stavbu a dodržiavali všetky pokyny, či už verbálne alebo prostredníctvom značiek a tabúľ. Vstup na stavenisko majú len zamestnanci, ktorí boli preškolení Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. a Zákonom č. 124/2006 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti pracovísk.

Zároveň sa chceme všetkým ospravedlniť za zvýšený hluk, prašnosť a všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou, ktoré by mali potrvať do mája 2019. Ďakujeme za pochopenie!

 

UPOZORNENIE!

Vážení pacienti! Telefonické konzultácie v jednotlivých ambulanciách vybavujeme v pracovné dni v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hod. Vopred ďakujeme za pochopenie! Žiadame ctených pacientov, aby to rešpektovali!

 

 

VÝSTAVY GORDANY GLASS a IVETY LEDERER

Pacienti a návštevníci NÚSCH, a.s. si môžu v priestoroch našej krásnej nemocnice pozrieť stále  výstavy svetoznámych autoriek Gordany GLASS a akademickej maliarky Ivetky LEDERER. Vystavené diela je možné si zakúpiť, pričom finančný výťažok venujú obe autorky našej nemocnici! Veríme, že naši pacienti sa budú cítiť ešte príjemnejšie. Zo srdca ďakujeme za Vašu priazeň!

 

 

DARUJTE KRV! ĎAKUJEME!

Podstúpia Vaši rodinní príslušníci alebo známi v NÚSCH, a. s. operačný výkon alebo zákrok? Ak áno, dovoľujeme si, obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie krvi! Pomôžete tak svojmu príbuznému alebo aj inému chorému pacientovi a budete sa spolupodieľať na záchrane jeho života. Informácie dostanete u príslušného lekára v ambulancii alebo na oddelení. Zo srdca ďakujeme! Sledujte: www.mojakrvnaskupina.sk


Novinky

Moja diagnóza: Umelé srdce

20. 2. 2018

V pondelok 26. februára 2018 odvysiela RTVS vo večerných hodinách na svojom druhom programe publicistickú reláciu Moja diagnóza na tému: implantácia umelého srdca. Túto unikátnu operáciu, prvú v strednej Európe vykonal tím lekárov NÚSCH, a.s. v novembri minulého roka. Absolvoval ju 47-ročný pacient Jozef, ktorý žije vďaka umelému srdcu a naďalej čaká na vhodného darcu a následnú transplantáciu.

Detské kardiocentrum NÚSCH, a.s. dostane vďaka dobrým ľuďom ďalší dôležitý prístroj: AVOXIMETER na meranie parametrov cirkulácie krvi

12. 2. 2018

Vo štvrtok 15. februára 2018 o 11.00 hod. sa v zasadačke Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. na 5. poschodí DFNsP (Kramáre Bratislava) uskutoční tlačová konferencia na tému: Každý CEWE kalendár pomáha!, ktorej súčasťou bude aj odovzdanie diagnostického prístroja AVOXIMETER. Tvárou zbierky sa stal herec Juraj Bača, ktorý bude osobne prítomný na TK.

Excelentné pracoviská pre zriedkavé choroby v NÚSCH, a.s.

19. 1. 2018

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR má Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava ďalšie tri excelentné expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby: Centrum pre vrodené chyby srdca v dospelosti a Centrum pre zriedkavé choroby so zameraním na chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu pod vedením prof. MUDr. Ivety Šimkovej, CSc.; Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca pod vedením doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC.

Pán Jozef, prvý slovenský pacient s umelým srdcom je už doma

9. 1. 2018

Prvý slovenský pacient s umelým srdcom pán Jozef z Topoľčian bol z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. prepustený do domáceho liečenia. Umožnilo mu to prepojenie z nemocničného kompresoru na tzv. domáci pohon. Odteraz jeho umelé srdce zostane pri živote vďaka batohu s pohonom o hmotnosti cca 6 kg, ktorý musí nosiť stále na chrbte.

História noviniek »

Späť na začiatok