Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a. s.) so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 01. 01. 2009 je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb aj Detské kardiocentrum.

Výročná správa

Výročná správa za rok 2012

 

DARUJTE KRV! ĎAKUJEME!

Podstúpia Vaši rodinní príslušníci alebo známi v NÚSCH, a. s. operačný výkon alebo zákrok? Ak áno, dovoľujeme si, obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie krvi! Pomôžete tak svojmu príbuznému alebo aj inému chorému pacientovi a budete sa spolupodieľať na záchrane jeho života. Informácie dostanete u príslušného lekára v ambulancii alebo na oddelení. Zo srdca ďakujeme! Sledujte: www.mojakrvnaskupina.sk.


Oznam pre pacientov a ich ošetrujúcich lekárov

Vážení pacienti, ctení kolegovia,
ďakujeme Vám za Váš záujem o vyšetrenie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH, a. s.). Vzhľadom na limitovanú kapacitu nášho zdravotníckeho zariadenia z hľadiska personálneho, priestorového i časového, je elektívne odborné vyšetrenie v NÚSCH, a. s. možné na základe písomnej požiadavky odborného lekára (alebo nemocničného lekára v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie. Toto odporúčanie odošle daný špecialista poštou na adresu: Ambulantné oddelenie NÚSCH, a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava, faxom: 02/59320287 alebo emailom na adresu: ambulancie@nusch.sk. Ďalší postup závisí od informácií uvedených v žiadosti. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi, prípadne lekárovi telefonicky.

Na vyšetrenie si prineste:

  • odporúčanie od špecialistu,
  • preukaz poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis).

Ďakujeme za porozumenie.

Zašlite prázdnu SMS na číslo 872

Novinky

Jubilejný dvadsiaty ročník Memoriálu prof. Ireny Jakubcovej

22. 10. 2014

V dňoch 13. a 14. novembra 2014 sa v konferenčných sálach NÚSCH, a. s. (-2. poschodie) uskutoční prestížny už XX. ročník Memoriálu prof. Ireny Jakubcovej, priekopníčky detskej kardiológie na Slovensku.

TOP Lekárom na Slovensku aj primár MUDr. Matej Nosáľ, PhD. z Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a. s.

29. 9. 2014

MUDr. Matej Nosáľ, PhD., primár Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a. s. získal 1. miesto v prestížnej ankete TOP lekári Slovenska III. v odbore Kardiochirurgia. Anketu vyhlásili Zdravotnícke noviny a Hospodárske noviny.

VII. Angiologický deň v NÚSCH, a. s.

26. 9. 2014

V piatok 26. septembra 2014 sa v NÚSCH, a. s. v konferenčných sálach (-2. poschodie) uskutočnil VII. Angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. . Koordinátorom odborného programu je MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, primár Oddelenia kardiológie a angiológie a Oddelenia intenzívnej angiológie.

Svetový deň srdca 2014

18. 9. 2014

V stredu 24. septembra 2014 sa o 10.00 hod. v priestoroch hotela Carlton uskutoční tlačová beseda (TB) pri príležitosti svetového Dňa srdca 2014. TB sa zúčastní aj prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a kardiologička NÚSCH, a. s. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC. Svetový deň srdca pripadá na pondelok 29. septembra 2014.

História noviniek »

Späť na začiatok