Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a. s.) so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 01. 01. 2009 je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb aj Detské kardiocentrum.

Výročná správa

Výročná správa za rok 2012

 

DARUJTE KRV! ĎAKUJEME!

Podstúpia Vaši rodinní príslušníci alebo známi v NÚSCH, a. s. operačný výkon alebo zákrok? Ak áno, dovoľujeme si, obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie krvi! Pomôžete tak svojmu príbuznému alebo aj inému chorému pacientovi a budete sa spolupodieľať na záchrane jeho života. Informácie dostanete u príslušného lekára v ambulancii alebo na oddelení. Zo srdca ďakujeme! Sledujte: www.mojakrvnaskupina.sk.


Oznam pre pacientov a ich ošetrujúcich lekárov

Vážení pacienti, ctení kolegovia,
ďakujeme Vám za Váš záujem o vyšetrenie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH, a. s.). Vzhľadom na limitovanú kapacitu nášho zdravotníckeho zariadenia z hľadiska personálneho, priestorového i časového, je elektívne odborné vyšetrenie v NÚSCH, a. s. možné na základe písomnej požiadavky odborného lekára (alebo nemocničného lekára v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie. Toto odporúčanie odošle daný špecialista poštou na adresu: Ambulantné oddelenie NÚSCH, a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava, faxom: 02/59320287 alebo emailom na adresu: ambulancie@nusch.sk. Ďalší postup závisí od informácií uvedených v žiadosti. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi, prípadne lekárovi telefonicky.

Na vyšetrenie si prineste:

  • odporúčanie od špecialistu,
  • preukaz poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis).

Ďakujeme za porozumenie.

Zašlite prázdnu SMS na číslo 872

Novinky

Pracovné stretnutie slovenských detských intenzivistov a anesteziológov

8. 4. 2014

V piatok 11. a v sobotu 12. apríla 2014 sa v Modre, hotel Sebastian uskutoční pracovné stretnutie slovenských pediatrov intenzívnej starostlivosti a detskej anestézie. Organizátorom tohto ročníka je NÚSCH, a. s., pracovisko Detské kardiocentrum (DKC). Odborným garantom podujatia je doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny DKC.

Tvorivý denník pre deti z Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a. s.

28. 3. 2014

Hospitalizované deti v Detskom kardiocentre (DKC), pracovisku NÚSCH, a. s. sa môžu tešiť na Tvorivý denník. S týmto zaujímavým nápadom prišli psychologička DKC a odborná garantka projektu PaeDr. Monika Stupková, PhD. a autorka Mgr. Martina Jackuliaková. Základnou myšlienkou projektu je hravou formou spríjemniť pobyt deťom na nemocničnom lôžku.

NÚSCH, a. s. sa zapojí do behu na podporu pacientov s pľúcnou hypertenziou

26. 3. 2014

V sobotu 05. apríla 2014 o 14.00 hod. v Eurovei sa lekári a zdravotnícky personál z Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NÚSCH, a. s. zapoja do minimaratónu na podporu pacientov s pľúcnou hypertenziou. Je to jeden zo spôsobov upozorniť na rýchlo rozvíjajúce sa nevyliečiteľné ochorenie, ktoré môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek.

Jubilejný 5. ročník Bratislavských intervenčných rádiologických dní s medzinárodnou účasťou

26. 3. 2014

V dňoch 03. a 04. apríla 2014 sa v konferenčných sálach NÚSCH, a. s., -2. poschodie uskutoční jubilejný 5. ročník Bratislavských intervenčných rádiologických dní (BIRD) s medzinárodnou účasťou. Účastníci prestížneho endovaskulárneho sympózia sa môžu tešiť na priame prenosy miniivanzívnych intervenčných rádiologických výkonov a hands-on tréningy. Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ NÚSCH, a. s.

História noviniek »

Späť na začiatok