Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner
Hlavný banner

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a. s.) so sídlom v Bratislave poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 01. 01. 2009 je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb aj Detské kardiocentrum.

 Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2015 - prestížne školiace podujatie

Pozrite si v predstihu upútavku na prestížne podujatie, jediné svojho druhu na Slovensku, ktoré organizujeme spolu s našimi partnermi. Bratislavské intervenčné rádiologické dni 2015 - 6. endovaskulárne sympózium sa uskutoční v dňoch 16. až 18. apríla 2015 na pôde NÚSCH, a. s.! Všetky ďalšie informácie a program BIRD-u 2015 nájdete pod nasledujúcim  linkom!

Viac informácií o podujatí BIRD 2015...

Na prehrávanie videa je potrebný Flash Player.

 

DARUJTE KRV! ĎAKUJEME!

Podstúpia Vaši rodinní príslušníci alebo známi v NÚSCH, a. s. operačný výkon alebo zákrok? Ak áno, dovoľujeme si, obrátiť sa na Vás s prosbou o darovanie krvi! Pomôžete tak svojmu príbuznému alebo aj inému chorému pacientovi a budete sa spolupodieľať na záchrane jeho života. Informácie dostanete u príslušného lekára v ambulancii alebo na oddelení. Zo srdca ďakujeme! Sledujte: www.mojakrvnaskupina.sk.


Oznam pre pacientov a ich ošetrujúcich lekárov

Vážení pacienti, ctení kolegovia,
ďakujeme Vám za Váš záujem o vyšetrenie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH, a. s.). Vzhľadom na limitovanú kapacitu nášho zdravotníckeho zariadenia z hľadiska personálneho, priestorového i časového, je elektívne odborné vyšetrenie v NÚSCH, a. s. možné na základe písomnej požiadavky odborného lekára (alebo nemocničného lekára v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie. Toto odporúčanie odošle daný špecialista poštou na adresu: Ambulantné oddelenie NÚSCH, a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava, faxom: 02/59320287 alebo emailom na adresu: ambulancie@nusch.sk. Ďalší postup závisí od informácií uvedených v žiadosti. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi, prípadne lekárovi telefonicky.

Na vyšetrenie si prineste:

  • odporúčanie od špecialistu,
  • preukaz poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis).

Ďakujeme za porozumenie.

Zašlite prázdnu SMS na číslo 872

Novinky

Informácia

26. 2. 2015

Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS už nečerpá dovolenku, ale prijal návrh Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. na neplatené voľno.

Vyhlásenie NÚSCH, a. s. k medializovanému prípadu pacientky

11. 2. 2015

V medializovanom prípade ide o pacientku, ktorá bola kompletne vyšetrená v Kardiologickom centre (KC) Nitra. Dňa 15. augusta 2014 na spoločnom indikačnom seminári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. a KC Nitra, bol indikovaný plánovaný operačný výkon - aortokoronárny bypass, ktorý neskôr uskutočnnila Kardiochirurgická klinika NÚSCH, a. s. . 

Stanovisko vedenia NÚSCH, a. s. k prípadu jej zamestnanca

6. 2. 2015

Vedenie akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) so sídlom v Bratislave vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeden z jeho zamestnancov je spájaný s korupčným konaním.

Satelitné sympózium detskej kardiológie na pôde NÚSCH, a. s. za účasti amerických lekárov

29. 1. 2015

V dňoch 14. a 15 marca 2015 sa v konferenčných sálach NÚSCH, a. s. (-2. poschodie) uskutoční tretie Satelitné sympózium detskej kardiológie. Pozvanie opätovne prijali zástupcovia Detskej nemocnice vo Philadelphii - Dr. Shobha Natarajan a Dr. Chitra Ravinshankar.

História noviniek »

Späť na začiatok