Prvý zákrok na Slovensku na prerušenie sympatikových dráh vedúcich do obličiek na zníženie extrémne vysokého krvného tlaku

22. 3. 2012

V týchto dňoch sa v NÚSCH, a. s. uskutočnil unikátny, prvý úspešný zákrok na Slovensku na trvalé zníženie extrémne vysokého krvného tlaku (rezistentnej hypertenzie) vďaka prelomovej miniinvazívnej liečbe - sympatiková denervácia obličiek RND pomocou katétra Symplicity. Jedinečný operačný výkon úspešne uskutočnil ako prvý v utorok 20. marca 2012 tím pod vedením Ivana Vuleva, PhD., MPH, primára Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), rádiológ, intervenčný rádiológ a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre Odbor rádiológia. Tím pod vedením primára ODIR I. Vuleva úspešne použil túto metódu v utorok 20. marca 2012 ešte na dvoch ďalších pacientoch.

Pacient NÚSCH, a. s.  Ľubomír S. (54 rokov) zo Zelenča pri Trnave absolvoval operačný zákrok novou metódou ako prvý na Slovensku. Na svete doposiaľ podstúpilo túto operáciu len 4000 ľudí.

V stredu 21. marca 2012 uskutočnil zákrok takisto s úspešným výsledkom na ďalších troch pacientoch aj MUDr. Viliam Fridrich, primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a. s. a invazívny kardiológ.

Tlačová správa

Prelomová minimálne invazívna liečba vysokého krvného tlaku už aj na Slovensku

Prerušenie nervových sympatikových  dráh vedúcich do obličiek pomocou katétrového systému Symplicity predstavuje prielom v  liečbe rezistentnej hypertenzie

Bratislava, 22. marca 2012 - Pacienti na Slovensku so závažnou, nedostatočne kontrolovanou (rezistentnou) hypertenziou majú novú nádej.  Lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH)*, a. s. v Bratislave ako prví na Slovensku použili unikátnu metódu liečby hypertenzie bez použitia liekov, pomocou prerušenia sympatikových nervových dráh medzi obličkami a mozgom katétrovým systémom Symplicity. Prelomová, minimálne invazívna liečba je určená najmä pre pacientov, u ktorých sa dlhodobo nedarí dostať hodnoty krvného tlaku (TK) pod kontrolu, t. j. dosiahnuť jeho bezpečné hodnoty. Týmto pacientom s rezistentnou hypertenziou (na lieky nedostatočne reagujúcou) nový liečebný postup prináša nielen trvalé zníženie  krvného tlaku, ale zníženie rizika množstva komplikácií, ku ktorým nekontrolovaná hypertenzia vedie.

Hypertenzia vážne poškodzuje srdce a cievy. Jej neliečenie môže viesť k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, mozgovej porážke alebo až ku kardiovaskulárnej smrti. „Hoci je základným nástrojom na zníženie hypertenzie medikamentózna liečba, lieky samotné nie sú vždy účinné, najmä v prípade ťažkých a rezistentných hypertonikov,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Nová intervenčná liečba formou prerušenia nervových dráh vedúcich k obličkám umožňuje, na rozdiel od medikamentóznej liečby, významné a najmä trvalé zníženie vysokého krvného tlaku. V obličkách sa denne prefiltruje až200 litrovkrvi. Obličky ako párový orgán tak majú rozhodujúce postavenie v udržiavaní krvného tlaku.  

Podstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém, ktorý reguluje výšku krvného tlaku. To všetko s minimálnym zásahom do tela pacienta. „Cez stehennú tepnu zavedieme až k nervom na obličkových tepnách špeciálny katéter. Špička katétra vysiela rádiové vlny, ktorými operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa na stenách obličkových tepien,“ vysvetľuje MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s. v Bratislave, ktorý ako prvý lekár na Slovensku použil novú metódu pri operácii. „Odstránením týchto nervov znížime tlak na nervový systém, čím môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov k trvalému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30%,“ dodáva primár Vulev.

„Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Bratislave je vedúcim pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Aj vďaka našim odborníkom sme sa mohli pripojiť k nemocničným zariadeniam v Európe, ktoré začali využívať prelomovú miniinvazívnu metódu na trvalé zníženie vysokého krvného tlaku v praxi,“ hovorí Ing.Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ NÚSCH, a. s.

Katétrový systém Symplicity pochádza z vývojovej dielne svetového lídra vo výrobe medicínskych technológií medzinárodnej spoločnosti Medtronic. „Sme radi, že práve Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. sa stal prvým pracoviskom na Slovensku, kde prelomovú metódu liečby vysokého krvného tlaku prostredníctvom katétrového systému Symplicity uviedli do života. Veríme, že nová metóda prinesie ľuďom s ťažkou hypertenziou vďaka trvalému zníženiu krvného tlaku novú kvalitu života a pomôže im predísť závažným kardiovaskulárnym ochoreniam,“  hovorí Ing. Pavol Lepey, vedúci slovenského zastúpenia spoločnosti Medtronic.

Informácie

*TÍM LEKÁROV NÚSCH, a. s., ktorí uskutočnili prvú sympatikovú denerváciu obličiek na Slovensku (v abecednom poradí):

  • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, kardiologička, internistka, Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., Lekárska fakulta SZU, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (www.hypertenzia.org)
  • MUDr. Viliam Fridrich, PhD., invazívny kardiológ, primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a. s.
  • MUDr. Martin Gočár, kardiológ, Kardiologická klinika, Oddelenie  intervenčnej kardiológie NÚSCH, a. s.
  • MUDr. Juraj Maďarič, PhD., kardiológ,  angiológ, primár Oddelenia kardiológie a angiológie NÚSCH, a. s.
  • MUDr. Dana Škultétyová, PhD.,  FESC, kardiologička, angiologička, Kardiologická klinika,  Oddelenie neinvazívnej kardiológie NÚSCH, a. s., vedecká sekretárka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
  • MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, rádiológ, intervenčný rádiológ, primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s., hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia.

NÚSCH, a. s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. so sídlom v Bratislave je vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny v Slovenskej republike. V celoslovenských pacientskych prieskumoch spokojnosti sa ústav a jeho lekári pravidelne umiestňujú na prvom mieste. Ústav poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Prístrojové vybavenie ústavu je na špičkovej úrovni. NÚSCH, a. s. aktívne spolupracuje s prestížnymi svetovými klinikami, s ktorými sa podieľa aj na viacerých spoločných projektoch. V súvislosti s liečbou artériovej hypertenzie NÚSCH, a. s. získal  v roku 2009 ako jediné pracovisko na Slovensku prestížny medzinárodný certifikát  - Centrum excelencie pre artériovú hypertenziu ESH (European Society of Hypertension). NÚSCH,  a. s. má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou a opiera sa o viac ako štvrťstoročnú tradíciu. V tomto roku oslavuje 15. výročie svojho pôsobenia v novej budove Pod Krásnou hôrkou 1. Od 01. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a. s. aj Detské kardiocentrum. (www.nusch.sk)

Spoločnosť Medtronic

Spoločnosť Medtronic, Inc. (www.medtronic.com) so sídlom v  Minneapolise (USA) je svetovým lídrom v oblasti medicínskych technológií, ktoré poskytujú celoživotné riešenia ľuďom, ktorí sú postihnutí chronickými chorobami – zmierňuje bolesť, obnovuje zdravie a predlžuje život miliónom ľudí na celom svete.

Medtronic, ako medzinárodná spoločnosť, zamestnáva  takmer 40 000 ľudí po celom svete. Od roku 2001 pôsobí formou priameho zastúpenia aj na Slovensku.

Súvisiace odkazy

Články o novej operácii nájdete aj na týchto ďalších portáloch: www.eHEALTH.sk; www.novinynawebe.sk; www.24hodin.sk

Vo štvrtok 29. marca 2012 bol hosťom relácie Markízy Teleráno MUDr. Viliam Fridrich PhD., primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a. s. a invazívny kardiológ. Témou rozhovoru s ním bol prvý unikátny zákrok, ktorý lieči rezistentnú hypertenziu trvale prostredníctvom sympatikovej denervácie obličiek. Náš kolega odpovedal nielen na otázky moderátorov, ale aj divákov. Celú reláciu Telerána z 29. marca 2012 si môžete pozrieť na stránke: www.markiza.sk, vstupy 6.45 hod. a 7.40 hod. Reláciu nie je možné stiahnuť na náš web, keďže túto službu televízia Markíza už spoplatnila.

V piatok 20. apríla 2012 odvysielala televízia Markíza reportáž v relácii Reflex o novej metóde zníženia vysokého krvného tlaku, ktorú sme ako prvý na Slovensku zaviedli v NÚSCH, a. s.. V reportáži sa k problematike vyjadrovali MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s. (ako prvý vykonal unikátnu operáciu na Slovensku) a MUDr. Juraj Maďarič, PhD., primár Oddelenia kardiológie a angiológie NÚSCH, a. s. . Celú reportáž relácie Reflex z 20. apríla 2012 si môžete pozrieť na stránke: www.markiza.sk. Reláciu nie je možné stiahnuť na náš web, keďže túto službu televízia Markíza už spoplatnila.

Autor fotografií: Vladimír Benko

Zábery z tlačovej konferencie konanej vo štvrtok 22. apríla 2012 v konferenčných sálach NÚSCH, a. s.

Zdravie, máj 2012: Tlak ma už netlačí, Adriana Fábryová

Späť na začiatok