Kardiologické ambulancie

UPOZORNENIE:

Na vyšetrenie je potrebné, aby pacienta objednal jeho odborný lekár - internista alebo kardiológ!!! (podrobný postup je uvedený na úvodnej stránke nášho webu).

Telefonické konzultácie v jednotlivých ambulanciách vybavujeme v pracovné dni v čase od 7.00 do 8.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hod. Vopred ďakujeme za pochopenie!

Žiadame ctených pacientov, aby to rešpektovali! Ďakujeme.

 

Kardiologická ambulancia 1

Popis činnosti

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, ekg a tlakový Holter monitoring, ergometria, spirometria, spiroergometria, head up tilt test, USG ciev). Analyzuje požiadavky rajónnych kardiológov, internistov ako aj nemocničných zariadení. V rámci tejto ambulancie je vyčlenený i časový priestor pre špecifické problémy, zamerané predovšetkým na posúdenie nefarmakologických možností liečby srdcového zlyhávania.

Sestra

Mgr. Martina Bogdalíková

Kontakt

+ 421 (2) 59 320 265

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 15,30 MUDr. Zlatica Schreinerová
Utorok 7,00 15,30 MUDr. Zlatica Schreinerová
Streda 7,00 15,30 MUDr. Zlatica Schreinerová
Štvrtok 7,00 15,30 MUDr. Zlatica Schreinerová
Piatok 7,00 15,30 MUDr. Zlatica Schreinerová

Kardiologická ambulancia 2

Popis činnosti

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, ekg a tlakový Holter monitoring, ergometria, spirometria, spiroergometria, head up tilt test, USG ciev). Analyzuje požiadavky rajónnych kardiológov, internistov a nemocničných zariadení.

Sestra

Božena Mruškovičová

Kontakt

+ 421 (2) 59 320 261

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 15,30 MUDr. Augustín Mistrík
Utorok 7,00 15,30 MUDr. Augustín Mistrík
Streda 7,00 15,30 MUDr. Augustín Mistrík
Štvrtok 7,00 15,30 MUDr. Augustín Mistrík
Piatok 7,00 15,30 MUDr. Augustín Mistrík

Kardiologická ambulancia 3

Popis činnosti

Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne, röntgenologické vrátane CT a neinvazívne kardiologické metódy (echokg-TTE, TEE, ekg a tlakový Holter monitoring, ergometria, spirometria, spiroergometria, head up tilt test, USG ciev). Analyzuje požiadavky rajónnych kardiológov, internistov a nemocničných zariadení.

Sestra

Anna Vargová

Kontakt

+ 421 (2) 59 320 253

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 15,30 MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
Utorok 7,00 15,30 MUDr. Ján Zelenay, CSc.
Streda 7,00 15,30 MUDr. Stanislav Mizera
Štvrtok 7,00 15,30 MUDr. Slavomír Sumbal
Piatok 7,00 15,30 MUDr. Jozef Pacák

Kardiologická ambulancia 4

Popis činnosti

Táto ambulancia vykonáva okrem všeobecného zamerania ako je uvedené pri kardiologických ambulanciách 1-3 tiež špecifickú činnosť, týkajúcu sa vrodených chýb srdca v dospelosti a trombomebolickej choroby. Na tejto ambulancii pracujúci kardiológovia (s erudíciou dospelej a pediatrickej kardiológie) zabezpečujú konzultácie a vyšetrenia pacientov odoslaných rajónnym kardiológom, internistom, pediatrickým kardiológom alebo iným odborníkom po paliatívnom alebo korektívnom kardiochirurgickom výkone, vzácnejšie u neoperovaných, alebo pri podozrení na nediagnostikovanú vrodenú chybu srdca. V indikovaných prípadoch týchto pacientov pravidelne sleduje a zabezpečuje doplňujúce neinvazívne a invazívne vyšetrenie.

Sestra

Margita Bogárová

Kontakt

+ 421 (2) 59 320 260

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 15,30 doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.
Utorok 7,00 15,30 doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.
Streda 7,00 15,30 doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.
Štvrtok 7,00 15,30 doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc.
Piatok  -  - -

Kardiologická ambulancia 5

Popis činnosti

Kardiologická ambulancie je súčasťou OZaT, ktorej základnou činnosťou je komplexná starostlivosť o pacientov so zlyhávaním srdca, pľúcnou hypertenziou,  pacientov po implantácii dlhodobých mechanických podpôr ľavej komory (LVAD) a o pacientov po transplantácii srdca (HTx).
V rámci primárnej diagnostiky a liečby kardiologických ochorení sa v Kardiologickej ambulancii 5 vykonáva okrem základných interných a kardiologických vyšetrení aj: kľudové EKG, ECHO, TK HOLTER, EKG HOLTER. Prednosťou našej ambulancie je kvalitné prístrojové vybavenie, s ktorými pracujú špičkoví odborníci.

Sestra

dipl. sestra Ivana Bolečková

Kontakt

+ 421 (2) 59 320 359

Ordinačné hodiny

Pondelok 7,00 13,00 doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Utorok 7,00 13,00 doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., MUDr. Milan Luknár
Streda 7,00 13,00 doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Štvrtok 7,00 13,00 MUDr. Peter Lesný, PhD.
Piatok 7,00 13,00 MUDr. Milan Luknár

 

Špecializovaná ambulancia pre pacientov po HTx

Ordinačné hodiny

Pondelok 13,30 15,30 doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
Utorok 13,30 15,30 MUDr. Veronika Šimoničová
Streda 13,30 15,30 MUDr. Marcela Danková, PhD.
Štvrtok 13,30 15,30 MUDr. Peter Lesný, PhD.
Piatok 13,30 15,30 MUDr. Milan Luknár

 

Kardiologická ambulancia 6 pre artériovú hypertenziu (Národné centrum excelencie pre hypertenziu - Európskej spoločnosti pre hypertenziu)

Popis činnosti

Kardiologická ambulancia pre artériovú hypertenziu pracuje ako konziliárna ambulancia a metodické pracovisko pre celé územie Slovenska.  Prioritou je diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba komplikovaných foriem artériovej hypertenzie (pacienti s rezistentnou hypertenziou, vysokorizikoví hypertonici, hypertonici netolerujúci štandardnú antihypertenzívnu liečbu). Úzko spolupracuje so všetkými oddeleniami NÚSCH, a. s. a podľa potreby s ďalšími špecializovanými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí. V indikovaných prípadoch zabezpečuje konziliárne vyšetrenia v spolupráci s ďalšími špecializovanými ambulanciami NÚSCH, a. s. a podľa klinického nálezu aj hospitalizácie pacientov na lôžkových oddeleniach NÚSCH, a. s. .  Konziliárne vyšetrenie pacientov v Kardiologickej ambulancii pre artériovú hypertenziu môžu objednať internisti, kardiológovia, geriatri, nefrológovia a iní odborníci telefonicky alebo e-mailom.


Sestra

Jarmila Nagyová

Kontakt

+421 (2) 59 320 282 (doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC, filipova@nusch.sk)

+421 (2) 59 320 281 (MUDr. Dana Škultétyová, CSc., FESC, skultety@nusch.sk)

+421 (2) 59 320 284 (Ambulancia)

 

Ordinačné hodiny

Pondelok

8,00

12,00

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., MUDr. Dana Škultétyová, CSc.

Utorok

8,00

12,00

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., MUDr. Dana Škultétyová, CSc.

Streda

8,00

12,00

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., MUDr. Dana Škultétyová, CSc.

Štvrtok

8,00

12,00

MUDr. Dana Škultétyová

Piatok

-

-

-

 

Kardiologická ambulancia 7 pre vrodené chyby srdca v dospelosti a pľúcnu hypertenziu

Kardiologická ambulancia pracuje ako špecializovaná ambulancia expertízneho pracoviska pre vrodené chyby srdca (VCHS) v dospelosti, pľúcnu hypertenziu asociovanú s VCHS a pre chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu (CTEPH). Náplňou popri klinickom vyšetrení je kompletná neinvazívna diagnostika a liečba pacientov s uvedenými diagnózami a v indikovaných prípadoch aj ich systematická dispenzárna starostlivosť; ďalej indikácia hospitalizácie a realizácia príjmu pacientov na lôžkové oddelenia NÚSCH a.s., prednostne na lôžkovú časť Centra pre VCHS v dospelosti v rámci OVK, ako aj liečebné doriešenie v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami u nás a v zahraničí. Ambulancia poskytuje aj konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, vrátane pediatrických, internistom, pediatrom, praktickým lekárom. Prednosťou je jedinečná spolupráca popredných odborníkov v dospelej a detskej kardiológii. Ambulancia je súčasťou Centra pre VCHS v dospelosti a CTEPH, ktorému Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo štatút expertízneho pracoviska pre VCHS a pre CTEPH s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho poslaním je komplexný manažment VCHS v dospelosti a CTEPH, vrátane špecifickej liečby pľúcnej hypertenzie.

Sestra

Iveta Farkašová

Mgr. Jana Tencerová

Kontakt

+421 (2) 59 320 271

Fax: +421 (2) 59 320 272

Email: iveta.farkasova@nusch.sk; simkova@nusch.sk

 

Ordinačné hodiny

Pondelok

7,00

15,30

MUDr. Tatiana Valkovičová

Utorok

7,00

14,00

MUDr. Adriana Reptová, PhD.

Streda

7,00

15,30

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC; MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.; MUDr. Tatiana Valkovičová

Štvrtok

7,00

15,30

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC; MUDr. Tatiana Valkovičová

Piatok

7.00

14.00

MUDr. Adriana Reptová, PhD.; MUDr. Marcela Boháčeková, PhD.

 

 

 

 

 

Späť na začiatok