Klinika kardiochirurgie

MUDr. Michal HULMANMgr. Beata VernerováBc. Monika Zibrínová

MUDr. Michal HULMAN, PhD., prednosta Kliniky kardiochirurgie a primár Oddelenia kardiochirurgie
Mgr. Beata Vernerová, vedúca sestra Oddelenia kardiochirurgie
Mgr. Monika Zibrínová, vedúca sestra Oddelenia operačných sál Kliniky kardiochirurgie

Klinika kardiochirurgie (KKCH), Oddelenie kardiochirurgie (OKCH) je pracovisko, kde sa realizujú operácie v mimotelovom obehu krvi.

Najviac operačných výkonov (55 až 60%) sa robí v oblasti ischemickej choroby srdca. Z operácii v umelom krvnom obehu nasledujú operácie srdcových chlopní (asi 35%), kongenitálne chyby v dospelosti, aneuryzmy hrudnej aorty, transplantácie srdca, tumory srdca, simultánne operácie (koronárne bypassy + endarterektómia a.carotis), perikardektómie, aneuryzmy ľavej komory srdca a koarktácie aorty. Koronárna chirurgia sa realizuje v plnom rozsahu - vénové bypassy, artériové bypassy koronárnych artérií, endarterektómie.

Od apríla 1999 OKCH vykonáva revaskularizačné operačné výkony na myokarde bez použitia mimotelového obehu krvi („off pump“ operácie na bijúcom srdci). OKCH má bohaté skúsenosti s operáciami aneuryziem hrudnej aorty.

OKCH realizuje Program náhrady aortálnej chlopne bez použitia mimotelového obehu, ktorá sa  zavádza cez hrot ľavej komory. Táto metóda je však vhodná len pre pacientov, u ktorých sa nedá vykonať operácia štandardným spôsobom alebo je operačné riziko extrémne vysoké.

Pracovisko naďalej rozvíja Program miniinvazívnej srdcovej chirurgie vrátane video asistovaných operácií. Ide o operácie – u vhodných pacientov – pri ktorých sa v čo najväčšej možnej miere zmenšuje veľkosť operačnej rany.

Oddelenie má 2 samostatné časti (56 postelí). Pacientske izby sú jedno- až trojlôžkové, každá z nich je kompletne vybavená centrálnymi prívodmi medicinálnych plynov, možnosťou potrebného monitorovania pacienta, ako aj samostatným hygienickým zariadením (WC, sprcha).

OKCH NÚSCH, a. s. v súlade s najnovšími trendmi v kardiochirurgii ponúka komplexné riešenia získaných a vrodených chýb srdca dospelých. Cieľom je poskytnúť pacientovi najlepšiu možnú starostlivosť. Okrem samotného chirurgického výkonu na vysokej odbornej úrovni, aj kvalitnú pooperačnú a rehabilitačnú starostlivosť k plnej spokojnosti pacienta.

Späť na začiatok