Lekári vykonali unikátnu operáciu aorty

17. 3. 2009

(Televízia Markíza; 17.03.2009)

"Lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb úspešne operovali pacienta s poškodenou aortou. Urobili to výnimočnou metódou bez otvorenia hrudníka. Pacient má tak šancu rýchlejšie sa zotaviť a zmenšuje sa aj riziko pooperačných komplikácií."

Danica KLEINOVÁ, redaktorka:

"Čím vyšší vek, tým väčšia pravdepodobnosť, že hrudníková alebo brušná aorta má výduť. Príznaky? Prakticky žiadne. Nebezpečenstvo? Veľmi veľké."

Ivan VULEV, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.:

"Kedykoľvek môže prasknúť a ten pacient v priebehu niekoľkých minút vykrváca a umrie."

D. KLEINOVÁ:

"Doteraz prichádzala do úvahy len možnosť chirurgickej liečby. Veľa pacientov aj kvôli iným chorobám nemohli takto liečiť. Aj kvôli tomu, že výdute sa nachádzali na ťažko prístupných miestach."

I. VULEV:

"Viac ako dve tretiny týchto pacientov prakticky umierajú po týchto operáciách."

D. KLEINOVÁ:

"Nová nádej prišla v podobe modernej metódy, ktorou dnes operovali 66‑ročného pacienta. Stačia dva malé otvory v tele a takáto výstuž presne vyrobená na mieru pacienta."

I. VULEV:

"Cez tieto maličké otvory túto výstuž, ktorá je vlastne zbalená do takého puzdra ‑ zavádzača, zasúvame pod röntgenovou kontrolou cez tieto malé otvory do tela a implantujeme v tých častiach aorty, kde je tá výduť alebo kde je tá príčina, ktorú chceme liečiť."

Miroslav RAMPÁČEK, pacient:

"..."

D. KLEINOVÁ:

"66‑ročný pacient bude už zajtra prepustený domov, no a naďalej budú lekári jeho stav sledovať už len ultrazvukovými vyšetreniami."

Video príspevok z relácie Televízne noviny na TV Markíza - príspevok #14 "Unikátna operácia aorty"

Späť na začiatok