Vedenie kliník a oddelení

Kardiologická klinika

Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC

prednosta Kardiologickej kliniky

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. a II. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako prednosta Kardiologickej kliniky od 1. 5. 2008.

Oddelenie všeobecnej kardiológie

MUDr. Tibor Malacký

MUDr. Tibor Malacký

primár Oddelenia všeobecnej kardiológie (OVK)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interná lekárstvo I. stupňa, biomedicínska kybernetika, zdravotnícky manažment a financovania

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OVK od 1. 7. 2010.

Oddelenie kardiológie a angiológie

MUDr. Juraj MAĎARIČ, PhD.

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

primár Oddelenia kardiológie a angiológie

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia, angiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár Oddelenia kardiológie a angiológie.

Oddelenie akútnej kardiológie

Prof. MUDr. Vasiľ HRICÁK, PhD.

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC, FESC

primár Oddelenia akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti (OAK-KS)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OAK od roku 1995.

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

Prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie (OAaK)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. a II. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OAaK od roku 1995.

Oddelenie intervenčnej kardiológie

MUDr. Viliam FRIDRICH PhD.

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

primár Oddelenia intervenčnej kardiológie (OIK)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OIK od 1990.

Oddelenie neinvazívnej kardiológie

MUDr. Pavol CHŇUPA

MUDr. Pavol Chňupa

primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie (ONK)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia, zdravotnícky manažment a financovanie
Atestácia: interné lekárstvo I. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár ONK od roku 1997.

Klinika kardiochirugie

Oddelenie srdcovej chirurgie

MUDr. Michal HULMAN

MUDr. Michal Hulman, PhD.

prednosta Kliniky kardiochirurgie od 1. 2. 2013

primár Oddelenia srdcovej chirurgie (OSCH)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiochirurgia
Atestácia: chirurgia I. stupňa, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OSCH od 1. 7. 2007.

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie

 

prof. MUDr. Peter Bořuta, CSc.

prednosta Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie od 1. 11. 2017

Vzdelanie: všeobecné lekárstvo
Špecializácia: rádio diagnostika I. a II. stupňa
Docent: rádiológia, Karlova univerzita

Klinika cievnej chirurgie

Odddelenie cievnej chirurgie

MUDr. Ján TOMKA, CSc.

MUDr. Ján Tomka, PhD.

prednosta Kliniky cievnej chirurgie od 1. 7. 2015

primár Oddelenia cievnej chirurgie (OCCH)

Vzdelanie: LF UK Bratislava, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: chirurgia I. stupňa
Atestácia: cievna chirurgia

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár OCCH od 1.1.2010.

MUDr. Tomáš DULKA

MUDr. Tomáš Dulka

vedúci lekár Oddelenia operačných sál Kliniky cievnej chirurgie (OOS KCCH)

Vzdelanie: LF UK Bratislava, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: cievna chirurgia, zdravotnícky manažment a financovanie
Atestácia: chirurgia I. a II. stupňa

V NÚSCH, a.s. pracuje ako vedúci lekár OOS KCCH od roku 1999.

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia
Atestácia: interné lekárstvo I. a II. stupňa, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primárka OZaT od 1. 03. 2007.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Ingrid OLEJÁROVÁ

MUDr. Ingrid Olejárová, MPH

primárka Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Vzdelanie: LF UK, detské lekárstvo
Atestácia: anesteziológia a resuscitácia I. a II. stupňa, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primárka OAIM od roku 1998.

Ambulantné oddelenie

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

primárka Ambulantného oddelenia (AO)

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: kardiológia, klinická imunológia
Atestácia: interné lekárstvo I. stupňa, klinická imunológia a alergológia, kardiológia, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primárka AO od roku 2012.

Oddelenie laboratórnej medicíny

MUDr. Katarína DAŇOVÁ

MUDr. Katarína Daňová, PhD.

primárka Oddelenia laboratórnej medicíny (OLM)

Vzdelanie: LF UK, detské lekárstvo
Atestácia: K. A. klinická biochémia I.a II. stupňa, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primárka OLM od roku 1999.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

MUDr. Ing. Katarína SLÁDEKOVÁ

MUDr. Ing. Katarína Sládeková

primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Vzdelanie: LF UK, VŠE, všeobecné lekárstvo
Atestácia: interná medicína I. stupňa, FBLR - fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, zdravotnícky manažment a financovanie.

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primárka FRO od roku 2006.

Detské kardiocentrum (DKC)

Doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI

Klinika detskej kardiológie LF UK, prednosta

primár Oddelenia funkčného vyšetrovania DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: detské lekárstvo
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia

 Prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK je od 1. 04. 2004. V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár Oddelenia funkčného vyšetrovania pracoviska DKC.

Kardiologické oddelenie

MUDr. Marián Hrebík, MPH.

MUDr. Marián Hrebík, MPH

primár Kardiologického oddelenia DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: detské lekárstvo
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s. pracuje ako námestník generálneho riaditeľa pre pracovisko Detské kardiocentrum a primár Kardiologického oddelenia DKC.

Kardiochirurgické oddelenie

MUDr. Matej Nosáľ

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

primár Kardiochirurgického oddelenia DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
Atestácia: chirurgia I. stupňa, kardiochirurgia

Pracuje ako primár Kardiochirurgického oddelenia pracoviska DKC.

Úsek porúch rytmu a kardiostimulácie

MUDr. V. Illíková

MUDr. Viera Illíková, PhD.

vedúca lekárka Úseku porúch rytmu a kardiostimulácie DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
Atestácia: pediatria, detská kardiológia

Pracuje ako vedúca lekárka Úseku porúch rytmu a kardiostimulácie Kardiologického oddelenia pracoviska DKC.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny DKC

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: detské lekárstvo
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii

Pracuje ako primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny pracoviska DKC.

Oddelenie funkčného vyšetrovania

Doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI

primár Oddelenia funkčného vyšetrovania

Vzdelanie: LF UK
Špecializácia: detské lekárstvo
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia

V NÚSCH, a. s pracuje ako primár oddelenia funkčného vyšetrovania pracoviska DKC a prednosta Detskej kardiologickej kliniky LF UK.

Úsek odborných ambulancií

MUDr. Viera Vršanská, CSc.

MUDr. Viera Vršanská, CSc.

vedúca lekárka Úseku odborných ambulancií DKC

Vzdelanie: LFUK, detské lekárstvo
Špecializácia: detské lekárstvo
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia

Pracuje ako vedúca lekárka Úseku odborných ambulancií Kardiologického oddelenia pracoviska DKC.

Oddelenie JIS pre kardiológiu

MUDr. Pavol Kunovský, CSc.

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, MPH

primár Oddelenia JIS pre kardiológiu DKC

Vzdelanie: Univerzita Karlova, Fakulta detského lekárstva, pediatria
Atestácia: pediatria I. stupňa, detská kardiológia, intenzívna medicína v pediatrii, zdravotnícky manažment a financovanie

V NÚSCH, a.s. pracuje ako primár Oddelenia JIS pre kardiológiu pracoviska DKC.

Úsek anestéziológie

MUDr. Tomáš Hrtánek

MUDr. Tomáš Hrtánek

vedúci lekár Úseku anesteziológie DKC

Vzdelanie: LF UK, všeobecné lekárstvo
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
Atestácia: anestéziológia a resuscitácia I. stupňa, anestéziológia a resuscitácia II. stupňa

V NÚSCH, a.s pracuje ako vedúci lekár Úseku anesteziológie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny pracoviska DKC.

Späť na začiatok