Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v SR vo výskyte akútnych respiračných ochorení a ochorení COVID-19 je v NÚSCH, a.s., zákaz návštev na všetky lôžkové oddelenia, a to od 20.10.2021 do odvolania.

Výnimku z tohto zákazu majú iba návštevy:

  •  kňazov k pacientom z účelom podávania sviatosti pomazania  
  •  ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť

Tieto návštevy prichádzajú v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo ktorí prekonali ochorenie COVID-19).

Výnimky sa preukazujú potvrdením v papierovej forme alebo aj digitálnym COVID pasom.

Zamestnanci NÚSCH, a.s., majú právo kontrolovať tieto potvrdenia pri vstupe na oddelenie, resp. nahliadnuť do týchto dokumentov, vrátane dokladov identity (OP).

Pri návšteve sa vyžaduje prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pri vstupe na oddelenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok