Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

TELERÁNO TV Markíza

NÚSCH, a.s., v TELERÁNE TV Markíza

V stredu 11.08.2021 bola hosťom v Teleráne TV Markíza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. - prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s. a primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca. 

Dva live vstupy: cca 6:37 a cca 7:37 a telefonická poradňa pre divákov 

Téma: Myokarditídy a perikarditídy, ktoré môžu súvisieť s očkovaním proti COVIDu-19

Link na reláciu (od 0:30:30 a 1:13:44):
https://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/epizoda/52787-11-8-2021

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok