Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

DÁMSKY KLUB STV

Hosťom v štúdiu Dámskeho klubu STV bola dňa 16.11.2021 MUDr. Alena Ftáčniková - kardiologička na Odd. kardiochirurgie NÚSCH, a.s.

Téma rozhovoru: starostlivosť o pacienta pred a po kardiochirurgickom výkone

2 vstupy: od 11:33 a 1:19:41

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/295839#840

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok