Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Obraciame sa na Vás s naliehavým upozornením.

V posledných týždňoch sa na sociálnych sieťach rozmohli aktivity zamerané na propagáciu „úžasných liekov“ na liečbu ochorení srdca a ciev. Pacientom sa ponúka zázračné „prečistenie“ ciev, či iné medicínske nezmysly. Ide o aktivity podvodníkov, ktorí sa ľudovo nazývajú „šmejdi“ a často operujú zo zahraničných serverov mimoeurópskych krajín. Ponúkané „lieky“ majú nejasný pôvod i zloženie, neprešli žiadnou kontrolou úradov pre registráciu liečiv a môžu pre užívateľa znamenať závažné zdravotné riziko.

„Príspevky“ sú typické tým, že sa pri nich zneužívajú mená renomovaných odborníkov v danom lekárskom odbore, zväčša formou vymysleného rozhovoru. V tomto prípade bolo zneužité meno profesora R. Hatalu, prednostu Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., ktorý sa, samozrejme, od vyhlásení na stránkach sociálnych sietí absolútne dištancuje a pred používaním propagovaných „liekov“ pacientov varuje. Rozhovor s ním je úplne vymyslený, rovnako ako „rozhovory“ s vymyslenými „spokojnými pacientami.“ 

Pacienti, ktorí sa nechajú takýmito reklamami zlákať k nákupu „lieku,“ vstupujú dobrovoľne do kontaktu s podvodníkmi a okrem úplne nezmyslených výdavkov sa vystavujú riziku vážneho poškodenia zdravia. Naviac, dobrovoľným vydaním svojich osobných údajov (meno, adresa, tel.č., platobné údaje a i.) do rúk podvodníkov riskujú ďalšie voči nim zamerané podvodné aktivity.

Ďakujeme za pochopenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok