Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

PODCAST - Zdravé reči

VIDEO - PODCAST ZDRAVÉ REČI 

Video z nahrávania podcastu “Zdravé reči” s hygieničkou NÚSCH, a.s., MUDr. Danielou Križanovou, PhD., MPH, je už dostupné na youtube.

Príjemné sledovanie a počúvanie. 

Link na video:
Nozokomiálne nákazy - Zdravé reči ep.117 - YouTube

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok