Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

ZÁKAZ NÁVŠTEV

11. 7. 2022

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NÚSCH, a.s.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v SR, od 11.07.2022 NIE SÚ POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach.
Uvedené platí až do odvolania.

Výnimku majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť
  • so súhlasom vedúceho pracoviska pri mimoriadnej situácii

Ďakujeme za pochopenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok