Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

UNIKÁTNY ZÁKROK

30. 9. 2022

V NÚSCH vykonali unikátny zákrok na odstránenie

brušnej aneuryzmy

Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave zrealizovali unikátny zákrok na odstránenie brušnej aneuryzmy. Išlo o prvú operáciu tohto typu v strednej a východnej Európe. Aneuryzmu vyplnili špeciálnym materiálom. Novou metódou sa má predísť zlyhaniu operácie a potrebe ďalšieho zákroku. Pre TASR to uviedol vedúci lekár oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH Petr Vařejka.
Pôvodná metóda spočíva v zavedení tzv. stentgraftu. Vpichom do stehennej tepny v slabinách sa do aneuryzmy zavedie špeciálna výstuž, ktorej úlohou je presmerovať tok krvi a neprepúšťať krv do výdute. "Vo vaku príde v ideálnom prípade ku zrazeniu krvi a výduť sa zmenší," vysvetlil Vařejka.
V desiatich až 20 percentách prípadov však dochádza v dôsledku netesností k zatekaniu krvi do výdute, čo si môže vyžadovať ďalšie intervencie a aneuryzma môže napriek zákrokom prasknúť.
Novinka spočíva vo vyplnení výdute (aneuryzmy) špeciálnym materiálom - biokompatibilným polymérom - po vykonaní stentgraftu. Spoločne so zrazenou krvou má zabrániť pretekaniu krvi do aneuryzmy a jej prasknutiu. Znižuje sa tak riziko neúspešnosti zákroku. Do 2,5 roka materiál telo vstrebe.
Pacienta operovali pri vedomí. Po dvoch dňoch od zákroku ho prepustia domov. Nasledovať bude kontrola po mesiaci. Ak sa nevyskytnú neočakávané komplikácie, pacient sa môže plnohodnotne zaradiť do života.
Nový zákrok by chcel Vařejka v NÚSCH používať pri pacientoch, u ktorých sa predpokladá zvýšené riziko zlyhania pôvodnej metódy. Pacienti sa tak môžu vyhnúť ďalším komplikáciám. Pripustil, že ide o finančne náročnejšiu liečbu.
Aneuryzma brušnej aorty je jedným z najzávažnejších cievnych ochorení. Ide o vydutie v najväčšej telovej tepne a ak praskne, pacient do niekoľkých minút zomiera. Slovensko ročne eviduje približne 3000 pacientov s aneuryzmou aorty. Najčastejšie sa aneuryzma brušnej aorty objavuje u mužov nad 60 rokov, fajčiarov, ľudí s vysokým krvným tlakom či s inými cievnymi ochoreniami. Väčšie riziko majú aj príbuzní ľudí s aneuryzmou.

zdroj: TASR

TA3
(relácia Zdravie) - Moderná liečba brušnej aneuryzmy

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok