Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

3. 2. 2023

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Od 06.02.2023 SÚ POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s, v obmedzenom režime, a to:

v stredu, sobotu a v nedeľu, od 15:00 do 17:00, v max. počte 2 osoby u pacienta

Výnimku v ostatných dňoch majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania  
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť
  • so súhlasom vedúceho pracoviska pri mimoriadnej situácii

Naďalej návštevy zakázané na oddeleniach:

Odd. akútnej kardiológie
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie kardiochirurgie

Od návštevníkov sa vyžaduje nosenie respirátorov FFP2 vo všetkých priestoroch ústavu.

Ďakujeme za pochopenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok