Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Svetový deň fyzikálnej terapie

8. september - Svetový deň fyzikálnej terapie 

Tento deň je príležitosťou pripomenúť si prácu tých, ktorí nám pomáhajú zostať mobilnými a aktívnymi. Ďakujeme celému Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu NÚSCH, a.s., pod vedením pani primárky MUDr. Ing. Kataríny Sládekovej, ktorí sa denne obetavo a s láskou starajú o našich pacientov. 

Povolanie fyzioterapeuta je nielen o fyzickej záťaži, ale i o schopnosti počúvať a, samozrejme, o neustálom vzdelávaní.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok