Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

SVETOVÝ DEŇ RÁDIOLÓGE

SVETOVÝ DEŇ RÁDIOLÓGIE

Svoj SVETOVÝ DEŇ majú 8. novembra RÁDIOLÓGOVIA. Sú neodmysliteľnou súčasťou NÚSCH, a.s.
Práca rádiológa je pred očami pacientov viac - menej skrytá a málokto z nás vie, čo všetko je v jej náplni. Jeho úloha v zdravotníctve je však nezastupiteľná.
ĎAKUJEME všetkým našim rádiológom a rádiologickým asistentom za ich dôležitú prácu pri diagnostickej a terapeutickej činnosti na jednotlivých pracoviskách NÚSCH, a.s., za ich oddanosť a odbornosť.
Prínosom pre každé pracovisko sú, samozrejme, aj špičkové prístroje, ktoré zvyšujú kvalitu diagnostiky. Veľmi sa tešíme, že počas uplynulých rokov sa nám podarilo obnoviť a zmodernizovať mnoho zdravotníckej techniky.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok