Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

STOP DEKUBITOM

STOP DEKUBITOM

Pri príležitosti Svetového dňa prevencie “STOP DEKUBITOM” sa v priestoroch NÚSCH, a.s., konalo edukačné dopoludnie (16.11.2023) zamerané na tematiku dekubitov z rôznych perspektív.

Na jednotlivých stanovištiach mali návštevníci možnosť dozvedieť sa:

 • faktoroch vzniku dekubitov
 • prevencii dekubitov z pohľadu zdravotníckych pomôcok, preventívnych náplastí

+ praktické ukážky ich použitia na figurínach ukážky polohovania a

+ fyzioterapeutických techník v rámci predchádzania dekubitom

 • prezentácia svetových výrobcov krytí a pomôcok v prevencii dekubitov

V rámci podujatia sme privítali 160 študentov vysokých a stredných škôl v odbore ošetrovateľstvo a praktická sestra z Trnavy, Nitry, Skalice a Bratislavy. Okrem edukácie v oblasti dekubitov získali informácie o pracovných miestach, či práci v NÚSCH, a.s., a absolvovali exkurzie na týchto oddeleniach:

 • Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
 • Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
 • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra
 • Oddelenie JIS Detského kardiocentra a
 • Oddelenie detskej kardiológie

 

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok