Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

26 rokov transplantácie srdca

Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a.s.
26 rokov transplantácie srdca

Kardiochirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v BratislaveNÚSCH, a.s., zabezpečuje transplantačný program od jeho začiatku pred 26 rokmi. Tento program, zameraný na liečbu pacientov v terminálnom štádiu zlyhávania srdca, predstavuje neoceniteľný prínos pre zdravotnú starostlivosť v našej krajine. Za tento čas sme poskytli šancu na život 406 pacientom s mediánom prežívania 14,8 roka. 

Vzhľadom na vývoj v nepomere darcov a príjemcov srdca sa od roku 2007 taktiež venujeme dlhodobým mechanickým podporám (VAD = ventricular assist device). Tie sú určené pacientom, pre ktorých aktuálne neexistuje vhodný darca, prípadne pre tých, ktorí sú určení na destinačnú terapiu. Za ten čas takúto podporu získalo 190 pacientov, mnohí z nich boli následne odtransplantovaní. 

Zároveň sme začali s programom krátkodobých mechanických podpôr pri akútnom zlyhaní srdca, či už z príčiny akútnych myokarditíd, endokarditíd, či po operácii srdca. Okrem ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) využívame aj RVAD či LVAD (right / left ventricular assist device), prípadne ich kombinácie. Tieto podpory boli požité u 177 pacientov.

U ľudí s biventrikulárnym terminálnym zlyhaním srdca sme začali využívať aj implantáciu umelého srdca (TAH = total artificial heart). Týmto krokom sa naša klinika stala prvou svojho druhu v strednej Európe, poskytujúca túto formu liečby. Tento postup umožnil 10 pacientom buď preklenúť obdobie až do transplantácie srdca alebo darovať roky života.

Typ mechanickej podpory

Počet pacientov

ECMO/ECLS V-A, V-V, LVAD+oxygenátor, RVAD+oxygenátor

291

Krátkodobé VAD  

177

Dlhodobé VAD                                                         

190

TAH                                                                              

10

HTx        

411

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok