Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

5. Slovensko-rakúske sympózium o klinickej biochémii v intenzívnej a akútnej medicíne

5. Slovensko-rakúske sympózium o klinickej biochémii v intenzívnej a akútnej medicíne a 7. Neopterínový a Proakalcitonínový deň sa konajú dňa 16. a 17. júna 2005 o 10.00 v konferenčných miestnostiach Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok