Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM

Dnes o 16,00 hod. sa v hoteli Bôrik  za účasti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho začína 13. medzinárodný kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM. Ide o stretnutie špičkových kardiochirurgov z krajín spojených riekou Dunaj, ktoré pod záštitou ministra zdravotníctva SR organizuje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. so sídlom v Bratislave. Kongres potrvá do 30. mája 2009 a zúčastnia sa ho zástupcovia desiatich krajín Európy. Odborný program je rozdelený do piatich blokov a pozostáva z 25 prednášok, o ktorých je možné sa dozvedieť viac na oficiálnej webowej stránke kongresu.

Mgr. Silvia Horváthová
manažér pre komunikáciu a marketing NÚSCH, a.s. Bratislava

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok