Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

„Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA“

Viac informácií v sekcii verejné obstarávanie.

Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

„Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA“

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok