Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest

 • námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť
 • primár fyziatricko – rehabilitačného  oddelenia
 • primár oddelenia všeobecnej kardiológie
 • primár oddelenia kardiológie a angiológie
 • primár oddelenia arytmií a kardiostimulácie
 • primár oddelenia intervenčnej kardiológie
 • primár  oddelenia kardiochirurgie DKC
 • vedúci Nemocničnej lekárne
 • vedúca laborantka oddelenia diagnostickej a intervenčnej radiológie

Viac informácií je k dispozícii vo voľných pracovných miestach.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok