Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou usporiada III. angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Termín konania: 4. jún 2010

Témy:

  • Neoangiogenéza
  • Ischemická nefropatia
  • Venózny tromboembolizmus

Zahraničný hosť: Prof. MUDr. Jozef Bartúnek, PhD.Cardiovascular Center Aalst, Belgicko
Miesto konania: Konferenčná sála, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Program (pdf)

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok