Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Identifikácia a bezpečnosť pacienta

Dnes Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. končí pilotnú fázu projektu „Identifikácia a bezpečnosť pacientov“. Náramky začali v NÚSCH používať 6. 8. 2010 a zatiaľ pri hospitalizáciách identifikovali okolo 3 000 pacientov. Pacienti aj personál sú s náramkami spokojní.

Tlačová správa - Identifikácia a bezpečnosť pacienta

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok