Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Ústav navštívila novinárka z Lotyšska

Generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA prijal dnes lotyšskú žurnalistku Maru Libeka z denníka Latvijes Avize. Novinárka z Rigy sa zaujímala o postavenie a fungovanie nášho ústavu v rámci slovenského zdravotníctva, ako aj o jeho financovanie. Ing. Msolly novinárke vysvetlil, že NÚSCH je akciová spoločnosť. Transformácia zo štátnej príspevkovej organizácie sa uskutočnila v roku 2005 a akciová spoločnosť vznikla v roku 2006. Zakladateľom akciovej spoločnosti je štát,  ktorý je zároveň aj jej jediným akcionárom v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR. Novinárka z Rigy prejavila uznanie, že NÚSCH je veľmi pekná a moderná nemocnica. Generálny riaditeľ upozornil, že ústav je vysokošpecializovaným pracoviskom svojho druhu na Slovensku vybavený najmodernejšou technikou, kde pracujú špičkoví lekári a zdravotnícky personál pristupuje k pacientom erudovane. V diskusii sa hovorilo aj o neustále prebiehajúcej reforme v slovenskom zdravotníckom systéme, o postoji a úlohách zdravotných poisťovní vo vzťahu k ústavu. Žurnalistku tiež zaujímalo, či je možné, aby NÚSCH žiadal finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Ing. Msolly novinárke vysvetlil, že Bratislava je ako hlavné mesto v tomto prípade špecifická, vzhľadom k tomu, že je tu najvyššia životná úroveň v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska, a teda táto cesta získavania finančných prostriedkov nie je aktuálna.

Otázky novinárky sa týkali i hierarchie ústavu, konkrétne, či riaditeľ nemocnice je zároveň i lekárom. Ing. Msolly vysvetlil, že riaditeľský post je výlučne menežérska pozícia a zdôraznil, že medzi jednotlivými zložkami – nemocničnou a administratívnou - je veľmi dobrá kooperácia. A to je jeden z dôvodov, prečo má ústav také skvelé referencie a pacienti ho v rámci nemocníc v SR dali na prvé miesto.

Generálny riaditeľ žurnalistke z Lotyšskej republiky predstavil aj plánovaný projekt výstavby nového pavilónu Detského kardiocentra, ktoré bude súčasťou areálu NÚSCH, a.s.. Uviedol, že celkové náklady na stavbu sa predbežne odhadujú na cca 42 miliónov eur, pričom výstavba bude hradená čiastočne z vlastných zdrojov NÚSCH,  čiastočne z komerčnej pôžičky, ale aj zo zbierok, ktoré sú a budú viazané len na tento účel.

Na stretnutí bol za NÚSCH, a. s. prítomný aj primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie MUDr. Pavel Chňupa.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok