Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Zavítala k nám sestra legendy slovenského hokeja

Viera Dzurillová bude propagovať v Kanade NÚSCH, a. s.

Keď sa povie meno Dzurilla, každý si vybaví slovenskú hokejovú legendu - brankára Vladimíra Dzurillu. Jeho sestra – Viera Dzurillová navštívila NÚSCH, a.s. s cieľom zviditeľniť ústav v zahraničí. Ako jeho dlhoročná pacientka žije striedavo na Slovensku a v Kanade. Do NÚSCH, a.s. chodí na pravidelné kontroly. „Nemocnica je krásna a prístup lekárov a zdravotníckeho personálu je veľmi ľudský,“ uviedla. Vyjadrila veľkú spokojnosť so starostlivosťou, aká sa dostáva pacientom v našej nemocnici. Aj z tohto dôvodu, chce v Kanade spropagovať ústav a ponúknuť tak možnosti liečby v NÚSCH, a.s. v Bratislave na Slovensku.

Pani V. Dzurillová si zaspomínala aj na časy, keď žil ešte jej brat, vďaka ktorému sa vtedajší československý hokej stal na športovom medzinárodnom poli slávnym a uznávaným. Na toto obdobie s láskou spomínajú všetci fanúšikovia hokeja a nielen slovenského. „Vtedy hráči hrali srdcom,“ zdôraznila.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok