Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prvú úspešnú transplantáciu srdca vykonali na Slovensku pred 13 rokmi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a.s., Bratislava si v týchto dňoch pripomína 13. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.

Prvú transplantácia srdca u nás vykonal tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc. .

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC v roku 1998 v Bratislave, kedy pod jeho vedením vznikla pracovná skupina „Transplantácia srdca“. V noci z 20. na 21. marca chirurgický tím transplantoval srdce 58-ročnému príjemcovi. „Transplantácia nie je plánovaný výkon. Robí sa vtedy, ak je voľný darca a má vhodného príjemcu. Myslím si, že sme v kvalite realizácie a úspešnosti transplantácií srdca rovnocennými partnermi s európskymi krajinami,“ zdôraznil vtedy, dnes už nebohý náš kolega, prof. J. Fabián.

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje, čo je celosvetový trend. „Ide o ľudí, ktorým sa srdce ledva hýbe, majú problém prejsť pár metrov po rovine, pre nich je to vykúpenie, vôbec sa neboja,“ uviedol prof. V. Fischer.

K 31. decembru 2010 bolo v NÚSCH, a. s. od otvorenia programu v roku 1998 realizovaných 164 transplantácií srdca (HTx). Celkovo je (bolo) v starostlivosti Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) 224 pacientov. Z nich k 31.12. 2010 žije 157. K tomuto dátumu bolo na čakacej listine 20 pacientov. Jednoročné prežívanie príjemcov je 85% a päťročné 74%.

OZaT v NÚSCH, a.s. vedie primárka doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok