Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Pacienti s novými srdciami

Uplynulú nedeľu (20.03.2011) sa v priestoroch NÚSCH, a.s. v Bratislave uskutočnilo stretnutie pacientov po transplantácii srdca pri príležitosti 13. výročia historického medzníka v dejinách slovenského zdravotníctva - 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku.

Stretnutia sa zúčastnilo 18 pacientov a 13 rodinných príslušníkov. Pozvanie prijali aj lekári a zdravotní pracovníci NÚSCH, a.s. .

Stretnutie sa začalo v kaplnke ústavu účasťou na svätej omši. Cieľom bolo vyjadriť vďaku darcom orgánov a ich rodinným príslušníkom. Následne pred budovou NÚSCH, a. s. pacienti ďakovali za záchranu svojich životov. Do vstupnej haly ústavu umiestnili veľké kvetinové srdce ako symbol vďaky a úcty všetkým pracovníkom nášho i Vášho úspešného zdravotníckeho zariadenia. Nasledovalo stretnutie s lekármi na „hodinke otázok a odpovedí“ a voľná diskusia, kde si pacienti povymieňali názory, skúsenosti a poskytli potrebné rady. Nechýbal humor a dobrá nálada. V závere stretnutia sa všetci zabávali pri rehabilitácii. V nenáročných súťažných disciplínach ukázali svoju bojovnosť, radosť zo života a zmysel pre humor. Bol to veľmi príjemný deň.

Prvá transplantácia srdca na Slovensku sa odohrala v noci z 20. na 21.marca 1998 v NÚSCH, a.s. . Bola vrcholom niekoľkoročnej profesionálnej prípravy celého transplantačného tímu, ktorý založil a viedol prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc, FESC. Transplantáciu vykonal operačný tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc. . V transplantačnom programe je zainteresovaných množstvo obetavých lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Všetkým tým, ktorí sa na transplantačnom a odberovom procese podieľajú, patrí obrovská vďaka!

Podujatie zorganizovalo OZ Dar života.

Komentár k fotografiám:

  1. Pacienti po transplantácii srdca, ktorí sa každoročne stretávajú v NÚSCH, a.s.
  2. Prvú úspešnú transplantáciu srdca uskutočnil v roku 1998 tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc. (tretí sprava).
  3. Oddelenie zlyhávania v súčasnosti vedie primárka doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. (druhá sprava).
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok