Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Tvárou výstavy je mladý muž s novým srdcom Juraj Stanovič

Pri príležitosti 13. výročia prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku (v noci z 20. na 21. marca 1998) otvorila v priestoroch Úradu vlády SR predsedníčka vlády Iveta Radičová výstavu amatérskej fotografie pod názvom „Život ide ďalej“. Autormi fotografií, ktorí chcú zostať v anonymite, sú pacienti po transplantácii srdca, preto pod exponátmi nie sú uvedené ich mená, ale len názvy prác. Výnimku tvorí len mladý, talentovaný amatérsky fotograf Juraj Stanovič, ktorému v hrudi bije srdce od darcu.

Cieľom výstavy je propagácia programu transplantácie srdca a darovania orgánov na Slovensku, ako aj poďakovanie tímu lekárov, ktorí sa touto náročnou časťou chirurgie zaoberajú.

„Exponátmi autori fotografií vyjadrujú vďaku lekárom, ktorí ich vrátili späť do života a slová vďaky venujú aj darcom, bez ktorých by tu dnes neboli,“ uviedla premiérka vo svojom príhovore. (Celý príhovor premiérky je možné si pozrieť na webovej stránke: www.premierkasr.sk).

Primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD. na otvorení výstavy zdôraznila, že pacienti po transplantácii dostávajú druhú šancu žiť. „Je to úžasný pocit, tak pre nás lekárov, ako aj pre samotných pacientov,“ dodala. Vyjadrila vďaku všetkým, ktorí sa na tomto „zázraku“ podieľajú a pacientom s transplantovaným srdcom popriala veľa zdravia.

Za amatérskych fotografov sa poďakoval J. Stanovič - tvár výstavy, ktorý za záchranu svojho života vďačí práve lekárom z NÚSCH, a.s.. „Vďaka však patrí aj mojim rodičom a rodine, ktorí pri mne stáli v najťažších chvíľach. Takisto chcem poďakovať za splnenie môjho sna, a to, že výstava sa uskutočňuje práve v priestoroch Úradu vlády,“ konštatoval J. Stanovič.

Výstavu zorganizovalo OZ Dar života v spolupráci s Informačným centrom Úradu vlády SR a v uplynulých mesiacoch si ju mohli pozrieť aj pacienti a návštevníci NÚSCH, a.s. v našich vstupných priestoroch.

Otvorenia výstavy sa zúčastnil i generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA, primár Oddelenia srdcovej chirurgie MUDr. Michal Hulman, PhD. a námestník generálného riaditeľa pre pracovisko Detského kardiocentra a primár Kardiologického oddelenia MUDr. Marián Hrebík, MPH.

 

Komentár k fotografiám:

 1. Účastníci vernisáže výstavy v priestoroch Úradu vlády SR.
 2. Zľava: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s., Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR a Vlasta Pagáčová z OZ Dar života.
 3. V strede premiérka I. Radičová s fotografom J. Stanovičom.
 4. Zľava: Rudolf Chmel, podpredseda vlády pre národnostné menšiny, Ing. Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., MUDr. Michal Hulman, PhD., primár Oddelenia srdcovej chirurgie, E. Goncalvesová a Milan Hort, podpredseda NR SR.
 5. Fotografické práce transplantovaného pacienta NÚSCH, a.s. Juraja Stanoviča.
 6. Fotografie pacientov NÚSCH, a.s., ktorí ostávajú v anonymite.

Súvisiace články:

Tlačové správy - 1.decembra 2010 - Otvorili sme výstavu amatérskych fotografií pacientov NÚSCH, a.s.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok