Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA vystúpil na kongrese cievnych lekárov

Cievni lekári sa zišli v srdci Slovenska už na 15. jubilejnom ročníku Slovenského kongresu cievnej chirurgie.

Na kongres prijal pozvanie i generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že cievna chirurgia patrí k odborom lekárskej vedy, ktorý neustále napreduje. „Nové metódy a techniky, ktoré ponúka sú znamením neustáleho zdokonaľovania a prístupu, ktorý prináša pacientom väčšiu radosť zo života“, dodal.

Vyjadril potešenie z toho, že prezidentom Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie je prednosta Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.  prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc. .

V hlavnej časti príhovoru Ing. Mongi Msolly predstavil Kliniku cievnej chirurgie NÚSCH, a.s., ktorá je jediným referenčným pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie v Slovenskej republike.

Spomenul aj niektoré novinky v oblasti liečby varixov, ako napr. minimálnu invazívnu a komfortnejšiu alternatívu k bolestivému chirurgickému zákroku odstráneniu žilových úsekov.

Generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA v závere príhovoru k účastníkom kongresu zdôraznil, že úspechy slovenskej cievnej chirurgie sú úžasné a dostáva sa im uznania i na medzinárodnom poli. Diskutujúcim poprial veľa úspechov a plodnú výmenu poznatkov z tejto oblasti.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok