Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Nová webová stránka

Vážení pacienti a návštevníci,

vítame Vás na našej novej webovej stránke, kde nájdete všetky dôležité a užitočné informácie o NÚSCH, a.s. . Oproti starej stránke, je obsahovo bohatšia s novými sekciami a podsekciami a graficky dynamická. Dávame v nej priestor aj na Vaše otázky, názory, podnety a pripomienky. Dúfame, že nová stránka sa Vám bude páčiť!

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok