Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NÚSCH, a.s. má vo Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Komenského svojho zástupcu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) má vo Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Komenského svojho zástupca. Členom Vedeckej rady LF UK sa stal prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC, FESC, primár Oddelenia akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti NÚSCH, a.s.. Do tejto funkcie ho v zmysle § 29 ods. 1) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov menoval dekan LF UK v Bratislave prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Menovací dekrét je platný od 09. marca 2011.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok