Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Svetový deň hypertenzie - vysoký krvý tlak treba liečiť

Pravidelná kontrola tlaku krvi je vynikajúcou prevenciou proti vzniku srdcovocievnych ochorení. Tlak krvi je potrebné kontrolovať nielen počas Svetového dňa hypertenzie, ale pravidelne. Lekári varujú. Neliečený vysoký krvný tlak môže vyústiť do ischemickej choroby srdca, mozgovej porážky či do srdcového zlyhaní.

Optimálny tlak krvi je: 120/80 mmHg.

1. stupeň (ľahká hypertenzia): 140/90 alebo 159/99 mmHg

2. stupeň (stredná hypertenzia): 160/100 alebo 179/109 mmHg

3. stupeň (ťažká hypertenzia): 180/110 mmHg a viac

Pravidelné meranie krvného tlaku je dôležité a je ním možné predísť ďalším komplikáciám.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok