Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Premiérka Iveta Radičová prisľúbila pomoc k začiatku výstavby nového pavilónu DKC

Predsedníčka slovenskej vlády Iveta Radičová zavítala dnes do Detského kardiocentra (DKC) na bratislavských Kramároch, ktoré je od roku 2009 súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. .

Na pôde DKC ju privítal generálny riaditeľ NÚSCH, a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA.

Cieľom jej návštevy bolo oboznámiť sa s projektom výstavby nového pavilónu DKC, ktorý by mal vyrásť pri NÚSCH, a. s. .

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA, primár JIS Kardiologického oddelenia DKC priblížil históriu DKC, ktorá nie vždy bola optimálna. „Pracujeme v nedôstojných podmienkach,“ zdôraznil. Žiaľ, DKC doteraz prebýva v prenajatých priestoroch, pričom tieto náklady sú veľmi vysoké. (Poznámka: DKC sídli v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na Kramároch). Primár P. Kunovský konštatoval, že projektová dokumentácia na výstavbu nového pavilónu je hotová a teraz už je len potrebný súhlas vlády, aby sa mohlo začať s výstavbou. Od roku 2005 je totiž časť prostriedkov vyčlenených osobitne na tento účel.

V súvislosti s históriou DKC, generálny riaditeľ M. Msolly dodal, že „veľký brat sa spojil s malým, pričom sa tak vytvoril jeden celok.“ K úplnej spokojnosti však chýbajú dôstojné a hlavne vlastné priestory tohto výnimočného pracoviska. „Môžeme sa pochváliť, že o malé deti, u ktorých sa prejavili choroby kardiovaskulárneho systému sa staráme od ich narodenia, čo si nemôže povedať každý štát. DKC je vysokošpecializované pracovisko svojho druhu na Slovensku, ale aj vo svete,“ uviedol generálny riaditeľ M. Msolly. Pripomenul, že podpora zo strany Ministerstva zdravotníctva vo vzťahu k projektu je 100%. Pri výstavbe nového pavilónu DKC by sa malo preinvestovať cca 36 miliónov eur, pričom táto cena môže ešte klesnúť.

„NÚSCH, a. s. sa v rámci Slovenskej republiky teší 1. miestu v zdravotnej starostlivosti od pacientov,“ uzavrel.

Premiérka I. Radičová poďakovala všetkým lekárom a zdravotníckym pracovníkom NÚSCH, a. s. a pracovisku DKC za to, že „robia neuveriteľnú prácu“. V súvislosti s výstavbou nového pavilónu DKC vyjadrila ľútosť nad tým, že sa projekt nezačal realizovať už skôr. "Budem veľmi podrobne rokovať s ministrom zdravotníctva," zdôraznila.

Obidve strany sa dotkli aj problematiky zdravotných poisťovní, najmä štátnej, pričom túto tému uzatvorili konštatovaním, že je dôležité o týchto veciach rokovať a dospieť k výsledku, ktorý bude na prospech všetkých.

Predsedníčka vlády SR I. Radičová ako patrónka Nadácie DKC (štafetu prevzala po nebohom manželovi Stankovi Radičovi) potom slávnostne odhalila tabuľu ako symbol jej "bdenia" nad DKC. Následne, v sprievode zástupcov NÚSCH, a.s. a DKC si prezrela priestory DKC - navštívila jednotlivé oddelenia a porozprávala sa aj s rodičmi detí.

Na stretnutí boli prítomní aj prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK doc. MUDr. Jozef Mašura CSc., FSCAI, FESC, FAEPC, primár Kardiochirurgického oddelenia DKC, MUDr. Matej Nosáľ a námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť DKC PhDr. Oľga Sekaninová.

Premiérka navštívila DKC na pozvanie Nadácie DKC.

Informácie o návšteve môžete nájsť tiež na stránke Úradu vlády.

Pozrite si video na stránkach TA3.

Autor fotografií: Vladimír Benko

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok