Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Akreditácia na špecializačné štúdium v detskej kardiológii

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) sa môže pochváliť ďalším, veľmi významným prvenstvom. Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty UK (LF UK) v spolupráci s NÚSCH, a.s., pracovisko DKC získala akreditáciu na špecializačné štúdium v detskej kardiológii.

Kliniku detskej kardiológie LF UK vedie náš kolega doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc., ktorý je jej prednostom od 01. apríla 2004 a špecializuje sa na detské lekárstvo. Zároveň pracuje ako primár Oddelenia funkčného vyšetrovania pracoviska Detského kardiocentra (DKC).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok