Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

IV. angiologický deň v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH) sa opäť po roku stal dejiskom angiologického dňa, kedy sa zídu odborníci z tejto oblasti, aby diskutovali o novinkách, ale aj aby si vymenili názory na túto problematiku. Podujatie otvoril hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR v odbore angiológie MUDr. A. Mistrík.

V úvode sa účastníkom celodenného seminára prihovoril generálny riaditeľ NÚSCH, a. s. Ing. Mongi Msolly, MBA, ktorý vyslovil potešenie nad tým, že účastníkov IV. angiologického dňa môže privítať na pôde ústavu. "Za ústav môžem zodpovedne povedať, že tento odbor, ktorý sa neustále rozrastá, podporujeme," uviedol Ing. M. Msolly. Diskutujúcim poprial úspešné rokovanie. "Prajem Vám, aby ste v rámci liečby uspokojili čo najviac pacientov trpiacich na túto chorobu," konštatoval generálny riaditeľ.

Účastníkov prišla pozdraviť aj prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a. s. doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, ktorá zdôraznila, že "týmto štvrtým angiologickým dňom vznikla jeho tradícia. Toto je cesta úzkej spolupráce všetkých tých, ktorí pracujú v oblasti kardiovaskulárnych ochorení".

Samotný seminár začal prednáškami našich kolegov - prof. MUDr. Vasiľa Hricáka PhD., MFSC, FESC, primára Oddelenia akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti NÚSCH, a. s., ktorý hovoril na tému "Ovládanie doštičiek - výzva v manažmente artériovej trombózy" s tým, že liečba v tejto oblasti veľmi pokročila. Ako základný postup pri liečbe uvedeného problému uviedol protidoštičkovú liečbu.

MUDr. Juraj Maďarič, PhD., primár Oddelenia kardiológie a angiológie NÚSCH, a. s. sa vo svojom vystúpení venoval problematike "Protidoštičkovej liečbe u pacientov vyžadujúcich antikoagulačnú terapiu". Spomenul, že antikoagulačná liečba je odporúčanou liečebnou stratégiou, pričom sa nesmie zabudnúť na ochranu žalúdka.

Ďalšie príspevky sa týkali antitrombotickej liečby venóznej trombózy a problematiky nových antikoagulancií. Popoludní sa účastníci seminára venovali modernému manažmentu cievnej mozgovej príhody a akútnym ischemickým stavom vo vaskulárnej medicíne. Po všetkých troch blokoch sa uskutočnila plodná výmena názorov a diskusia.

Ďalšími prednášajúcimi boli:

 • MUDr. P. Gergely z Interného oddelenia NsP, Levice,
 • doc. MUDr. A. Bátorová, CSc z Oddelenia pre poruchy hemostázy KHaT, FNsP LFUK, SZU, Bratislava,
 • prof. MUDr. P. Turčáni, CSc a MUDr. M. Sykora, PhD. z I. Neurologickej kliniky LFUK, Bratislava,
 • MUDr. V. Prochádzka, PhD. z Oddelenia intervenčnej neurorádiológie a angiológie FN, Ostrava Poruba, ČR.

Z našich kolegov mali prednášku:

 • MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, primár Oddelenia diagnostiky a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a.s.,
 • prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., prednosta Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.
 • MUDr. M. Tóth z Oddelenia kardiológie a angiológie Kardiologickej kliniky NÚSCH, a.s.

IV. angiologický deň bol v réžii NÚSCH, a. s. v spolupráci s Pracovnou skupinou periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskou angiologickou spoločnosťou.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok