Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Martin Babjak a Daniel Buranovský spievali a hrali pre pacientov ústavu

Jedinečný kultrúrny zážitok mali pacienti a zdravotnícky personál Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) prostredníctvom hudobného recitálu dvoch popredných slovenských umelcov známych aj vo svete - operného speváka (barytonistu) Martina Babjaka a virtuózneho klaviristu Daniela Buranovského. Divákom ponúkli prierez krásnych piesní zo svetových opier a operiet vrátane Barbiera zo Sevilly či Veselej vdovy, v ktorých hral Martin Babjak na doskách SND hlavné postavy. Ukázali však, že sú aj majstrami slova, keď si počas uvedenia jednotlivých piesní navzájom vymieňali "poznámky" a úžasne bavili publikum.

Martin Babjak je laureátom Pavarottiho súťaže z Philadelphie (1992) a víťaz XXVII. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal Monte z talianskeho Trevisa (1995).

Daniel Buranovský prednáša na VŠMU hru na klavír. Len pred nedávnom obhájil docentúru a v týchto dňoch ho čaká vymenovanie za profesora.

Obaja vynikajúci slovenskí umelci prisľúbili, že na pôde NÚSCH, a.s. vystúpia aj niekedy na budúce.

Ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi!

Autor fotografií: Vladimír Benko


  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok