Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Preventívne centrum NÚSCH, a.s. poskytuje základné i fakultatívne vyšetrenia

Preventívne centrum pri Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) poskytuje spektrum základných a fakultatívnych vyšetrení, vykonávaných vysoko erudovanými odborníkmi. Návštevou nášho Preventívneho centra môžete predísť dramatickým situáciám, ako sú napr. náhle úmrtie, či infarkt myokardu. Alarmujúce je, že tieto prípady sa čoraz častejšie vyskytujú v relatívne mladom veku. Preto neváhajte a už dnes si rezervujte termín na návštevu nášho Preventívneho centra!

Nájdete nás na adrese: NÚSCH, a.s., Pod krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava 37, tel.: 02/59 320 549, email: janette.mruskovicova@nusch.sk

Viac informácii čítajte: Preventívne centrum v NÚSCH, a.s.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok