Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Televízia Markíza si na natočenie upútavky vybrala práve Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Televízia Markíza si na natočenie upútavky o zdravotníctve vybrala práve Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH). Dôvodom tejto voľby je skutočnosť, že pacienti nám v prieskumoch prideľujú 1. miesto spokojnosti. Upútavku štáb Markízy točil dnes na Oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a.s. u primára MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH, kde sa nachádza CT prístroj 4-generácie jediný na Slovensku. Počítačový tomograf 4-generácie využívajú pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami z celého Slovenska.

"NÚSCH, a.s. sme si nevybrali náhodou. Vaša nemocnica je krásna a vytvára pre pacientov počas liečby pozitívne prostredie," uviedla redaktorka spravodajstva Zuzana Eliášová.

NÚSCH, a.s. poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny.

Upútavka bude na obrazovkách Markízy vysielaná pravidelne v období troch mesiacov.

Súvisiace odkazy:
Markíza - Reflex, 17. augusta 2011

Spot TN Markízy - video

Na prehrávanie videa je potrebný Flash Player.
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok