Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Pľúcna hypertenzia je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré väčšinou končí transplantáciou pľúc

Vo štvrtok 05. mája 2016 je Svetový deň pľúcnej hypertenzie, ktorého cieľom je podporiť diagnostiku, liečbu a uľahčiť život pacientom s týmto nevyliečiteľným ochorením. Pľúcna hypertenzia (PH) je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku v pľúcnych cievach. Ide o chorobu, ktorá už na Slovensku postihla viac ako 250 ľudí, odborníci však predpokladajú, že v skutočnosti môže byť ich počet dvojnásobne vyšší.

"Pľúcna hypertenzia je veľmi vážne ochorenie, ktoré pri neadekvátnej liečbe vedie k srdcovému zlyhaniu a predčasným úmrtiam. Napriek pokroku v liečbe stále nedokážeme ochorenie vyliečiť, ale môžeme zmierniť jeho príznaky a tým aj zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť ho. V poslednom období sa do klinickej praxe dostali viaceré lieky, z ktorých väčšina je dostupná aj pre slovenských pacientov," uviedol Milan Luknár z Centra pre PAH pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Toto centrum je jediné na Slovensku a všetci pacienti indikovaní na PAH sú evidovaní práve v NÚSCH, a. s.

Starostlivosť o pacientov s PH je náročná a vyžaduje si spoluprácu viacerých odborníkov.

"Keďže je liečba najmä finančne náročná, stretávame sa s rôznymi administratívnymi a inými prekážkami, ktoré nám do istej miery spútavajú ruky a prispievajú k jej oneskoreniu. Súhlasím, že liečba by mala ostať v rukách lekárov špecializovaných centier, no vzhľadom na dostatočné skúsenosti by lekári týchto centier mali mať viac kompetencií z hľadiska rozhodovania o najvhodnejších liečebných postupoch," vyjadril sa Milan Luknár.

Súvisiace odkazy

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok