Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Podporovateľom s pľúcnou artériovou hypertenziou je aj spevák Tomáš Bezdeda

5. 5. 2017

V piatok 05. mája 2017 je Svetový deň pľúcnej hypertenzie. Cieľom je podporiť diagnostiku, liečbu a uľahčiť život pacientom s týmto nevyliečiteľným ochorením, ktoré väčšinou končí transplantáciou pľúc. Pľúcna hypertenzia (PH) je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku v pľúcnych cievach. Ide o chorobu, ktorá už na Slovensku postihla viac ako 250 ľudí, odborníci však predpokladajú, že v skutočnosti môže byť ich počet viac ako 500.

"Pľúcna hypertenzia je veľmi vážne ochorenie, ktoré pri neadekvátnej liečbe vedie k srdcovému zlyhaniu a predčasným úmrtiam. Napriek pokroku v liečbe stále nedokážeme ochorenie vyliečiť, ale môžeme zmierniť jeho príznaky, a tým aj zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť ho. V poslednom období sa do klinickej praxe dostali viaceré lieky, z ktorých väčšina je dostupná aj pre slovenských pacientov," uviedol Milan Luknár z Centra pre PAH pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Centrum pre PAH funguje v NÚSCH, a.s. od roku 2002 a bolo prvé na Slovensku. Sú v ňom registrovaní a sledovaní slovenskí pacienti s týmto závažným ochorením.

Starostlivosť o pacientov s PH je náročná a vyžaduje si spoluprácu viacerých odborníkov.

"Keďže je liečba najmä finančne náročná, stretávame sa s rôznymi administratívnymi a inými prekážkami, ktoré nám do istej miery spútavajú ruky a prispievajú k jej oneskoreniu. Súhlasím, že liečba by mala ostať v rukách lekárov špecializovaných centier, no vzhľadom na dostatočné skúsenosti by lekári týchto centier mali mať viac kompetencií z hľadiska rozhodovania o najvhodnejších liečebných postupoch," vyjadril sa Milan Luknár.

Transplantácia pľúc sa na Slovensku zatiaľ nevykonáva. Všetci indikovaní pacienti sú operovaní v AKH Viedeň. Od polovice roka 2017 budú však pacienti odosielaní do IKEM Praha. Pozitívnou správou je, že pľúca začneme transplantovať na Slovensku už v krátkom čase. Máme totiž na to špičkoví tím odborníkov.

Podporovateľom pacientov s PH je aj spevák Tomáš Bezdeda, ktorý spolu s hercom René Štúrom symbolicky vysadili na promenáde v OC Eurovea Bratislava dva vavrínovce.

Zo srdca ďakujeme!

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok