Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NOVÉ MODERNÉ KATETRIZAČNÉ PRACOVISKO V NÚSCH, a.s.

Pán premiér SR Peter Pellegrini spolu s pani ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou, generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., Mongim Msollym a primárom Odd. intervenčnej kardiológie Viliamom Fridrichom vo štvrtok 10.10.2019 slávnostne uviedli do prevádzky nové moderné katetrizačné pracovisko pre intervenčnú kardiológiu NÚSCH, a.s. Súčasťou je nový RTG angiografický prístroj.

Šéfka rezortu zdravotníctva a premiér absolvovali tiež obhliadku dostavby nového Detského kardiocentra, ktoré sa architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením zaradí k najprogresívnejším zariadeniam tohto druhu v Európe. NÚSCH, a.s., sa zároveň stane unikátnym pracoviskom, na ktorom sa pod jednou strechou prepojí starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až po dospelosť.

NÚSCH, a.s., rozšíri aj aktivity v rámci diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení – v novej budove Diagnostického centra. Prístavba s heliportom bude mať špecializovanú ambulantnú časť pre diagnostiku a liečbu srdcových arytmií, zlyhávania a transplantácie srdca. Súčasťou pracoviska budú aj tri moderné operačné RTG pracoviská pre diagnostiku a liečbu srdcových arytmií. Oddelenie arytmie a kardiostimulácie bude mať zároveň lôžkovú časť. V tejto prístavbe sa ráta aj s lôžkovou časťou pre Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, jediné tohto druhu na Slovensku. V prístavbe budú aj moderné priestory pre výučbu medikov.

Reportáž TA3 - pozrite si ju TU

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok