Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Kardiologické ambulantné vyšetrenie v NÚSCH, a.s.

Čo všetko čaká ako nového pacienta na Ambulantnom oddelení NÚSCH, a.s., ktoré je akousi vstupnou bránou do ústavu? Z akých vyšetrení pozostáva kardiologické ambulantné vyšetrenie?

Pozrite si video s pani primárkou MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC, na webe denníka Pravda.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok