Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

STOP dekubitom

Workshopy v NÚSCH, a.s., upriamili pozornosť na problematiku preležanín

Viacero workshopov venujúcich sa problematike preležanín si vo štvrtok pri príležitosti Svetového dňa prevencie dekubitov pre širokú verejnosť pripravil Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.
Ako pre TASR uviedla jeho hovorkyňa Soňa Valášiková, v rámci bohatého edukačného programu si mohli záujemcovia pozrieť na piatich stanovištiach praktické ukážky lepenia špeciálnych náplastí, polohovanie pacientov, oboznámiť sa s výživovými doplnkami či ochrannou kozmetikou. Získať tak mohli informácie o tom, čo je preležanina, ako a prečo vzniká. Rovnako boli oboznámení s domácou ošetrovateľskou starostlivosťou, ako sa postarať o pacienta doma, či ako sa skontaktovať s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).
Pilotný program na prevenciu dekubitov, ktorý NÚSCH oficiálne spustil ešte v roku 2014, je zameraný na sledovanie rizikových faktorov vzniku preležanín, ich prevenciu a následné ošetrovanie, ako aj ošetrovanie chronických rán metódou vlhkého hojenia. "Úlohou tímu sú aktivity orientované najmä na prevenciu preležanín s využitím moderných pomôcok, školenie a usmerňovanie ošetrujúcich sestier a zároveň na identifikáciu chronických rán a vzniknutých dekubitov, ich presné zdokumentovanie a stanovenie vhodnej liečby, vrátane poučenia ošetrujúcich sestier o ďalšom ošetrovaní rán a priebežná kontrola hojenia danej rany pacienta," komentoval NÚSCH.

zdroj: TASR

 

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok