Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Mikuláš v NÚSCH, a.s.

V NÚSCH, a.s., bolo v sobotu 7.12.2019 príjemne a veselo. Svojou návštevou Mikuláš, čertík a anjelik potešili detičky zamestnancov ústavu. Podarovali im balíčky sladkostí a ovocia.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok