Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NÚSCH, a.s., v Správach RTVS

Pilotný program na prevenciu dekubitov, ktorý NÚSCH, a.s., oficiálne spustil 1. októbra 2014, je zameraný na sledovanie rizikových faktorov vzniku preležanín, ich prevenciu a následné ošetrovanie, ako aj ošetrovanie chronických rán metódou vlhkého hojenia.

Úlohou tímu sú aktivity orientované najmä na prevenciu preležanín s využitím moderných pomôcok, školenie a usmerňovanie ošetrujúcich sestier a zároveň na identifikáciu chronických rán a vzniknutých dekubitov, ich presné zdokumentovanie a stanovenie vhodnej liečby, vrátane poučenia ošetrujúcich sestier o ďalšom ošetrovaní rán a priebežná kontrola hojenia danej rany pacienta.

Tím sestier pre ošetrovanie dekubitov a chronických rán vedie v NÚSCH, a.s., PhDr. Gabriela Šuttová,vedúca sestra Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca.V ošetrovateľskom (ranovom) tíme pracujú sestry z jednotlivých lôžkových oddelení NÚSCH, a.s. Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Celú reportáž si môžete pozrieť TU (od 29:24).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok