Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Live prenosy do Prahy

V Prahe sa na 45. Medzinárodných angiologických dňoch (13.02. - 15.02.2020) opäť stretli odborníci z cievnej medicíny, aby sa podelili o skúsenosti.
Súčasťou kongresu boli aj priame prenosy dvoch miniinvazívnych zákrokov na cievach a tepnách, ktoré v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., realizoval pán MUDr. Petr Vařejka, CSc., spolu so svojím skvelým tímom z Oddelenia intervenčnej angiológie.
Viac sa dozviete v príspevku Slovenského rozhlasu a článku s videom agentúry SITA.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok