Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Stanovisko

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti, NÚSCH, a.s. a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu prof. MUDr. R. Hatalu, CSc., k užívaniu ACEi / ARB / ARNI pri ochorení COVID-19. Prečítať si ho môžete TU.

Usmernenie ŠÚKL k liečbe hypertenzie a ochorení srdca alebo obličiek liekmi ovplyvňujúcimi RAAS počas pandémie COVID-19.

Rozhovor s pánom prof. MUDr. R. Hatalom, CSc., na TA3 (vplyv koronavírusu na srdcové a cievne ochorenia, liečba hypertenzie liekmi skupiny ACEi a koronavírus...).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok