Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Nové video

NOVÉ VIDEO

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NÚSCH, a.s., pre Vás pripravilo nové video “Prevencia bolestí chrbta.” Zacvičte si spolu s nami.

Video nájdete na webovej stránke NÚSCH, a.s.:

https://www.nusch.sk/sk/videa-pre-pacientov

Príjemné cvičenie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok